Brukervilkår

Bloggplattformen blogg.gratis er levert av Borondi AS. For å registre din egen blogg hos oss må du først lese, forstå og godkjenne disse brukervilkårene. Brukervilkårene kan endres fortløpende, og du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert med nyeste versjon.


På blogg.gratis kan du opprette blogg med valgfritt brukernavn, så fremt dette ikke allerede er registrert eller reservert. Vi kan uten videre fjerne blogger som har et krenkende eller upassende navn eller innhold. Registrerer du et firmanavn eller varemerke kan du risikere å måtte dokumentere at du har tillatelse til dette for å beholde kontoen.

Du kan kun benytte e-postadresse du selv disponerer til registrering av blogg. Det er viktig at du holder ditt passord hemmelig slik at ingen uvedkommende kan få tilgang til din konto. Som registrert bruker godtar du at vi kan kontakte deg via e-post. Aldersgrense for opprettelse av blogg hos oss er 13 år.

Du er selv ansvarlig for at innhold du publiserer på bloggen din ikke bryter med norsk lov. Du kan for eksempel ikke publisere tekst, bilder, eller video av rasistisk, pornografisk eller krenkende karakter (uthenging av personer, mobbing, trakassering). Du har ikke lov til å publisere innhold som du ikke selv har rettighetene til.

Det er ikke lov å opprette blogg der hovedformålet er markedsføring av kommersielle tjenester eller linkebygging. Vi kan uten forvarsel slette hele eller deler av blogger som publiserer innhold som bryter med våre brukervilkår, eller dersom det er mer enn 6 måneder siden du sist logget inn som administrator på din blogg.

Bruken av blogg.gratis gjøres på eget ansvar! Borondi AS eller blogg.gratis kan ikke holdes ansvarlig for tapt innhold (f.eks. tekst, bilder, video). Du er selv ansvarlig for å ta kopi av ditt eget innhold.

Borondi AS står fritt til å endre funksjonalitet og layout på blogg.gratis uten godkjenning fra brukerne. Deler av, eller hele, blogg.gratis kan bli lagt ned midlertidig eller permanent uten at Borondi AS kan holdes ansvarlig for dette.

Lurer du på hvordan dine data behandles? Les vår personvernerklæring.

Sist oppdatert: 01.03.2021